Projekt: Podpora aktivít v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike

Projekt podporený Ministerstvom vnútra SR. Projekt bol zameraný na prevenciu a elimináciu kriminality marginalizovaných rómskych komunít a aktivity v oblasti scitlivovania a edukovanie pre prácu s rómskou mládežou. Obsahom projektu bola vzdelávacia činnosť, diskusie s odborníkmi a tvorivé aktivity.

Projekt sme realizovali v 14 rómskych komunitách bansko-bystrického, prešovského a košického regiónu prostredníctvom 14 komunitných pracovníkov, ktorí dlhodobo pracujú v rôznych pomáhajúcich profesiách priamo v komunitách, často krát sú ich obyvateľmi, pričom spĺňajú požadované kritériá na vykonávanie dohodnutej práce.

Už v priebehu prípravy komunitných pracovníkov na výkon aktivít v rómskych osadách a iných osídleniach (Luník IX.) bolo jasne indikované, aký význam bude mať realizácia projektu pre samotných Rómov. Mnohí z nich mali a majú skúsenosť s migráciou a zneužívaním

v zahraničí, iní sa do zahraničia chystajú, alebo tam vycestovali ich dospelé deti. Klientov tohto programu je nespočetne.

Jednou z cieľových skupín, kde bol tento program najefektívnejší, je rómska mládež. Mladé rómske dievčatá si začali uvedomovať riziká verbovania pre oblasť sex businessu, mladí muži sa stali citlivejšími na zneužívanie práce.

Priebeh a predbežné výsledky fungovania programu vo vybraných rómskych komunitách nás inšpirovali k presvedčeniu o potrebe implementácie programu obchodovania s ľuďmi v ďaleko širšej miere, teda v podstatne väčšom rozsahu a počte rómskych komunít.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *