Projekt: Doplnkové (podporné) vzdelávacie aktivity pre komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy – Zdravie Rómov

urad-vlady-sr

Projekt bol podporené Úradom vlády Slovenskej republiky v rámci Programu zdravia znevýhodnených skupín obyvateľstva. Obsahom projektu boli tvorivé dielne, vzdelávacia činnosť, komunitné aktivity a diskusné panely pre odbornú a laickú verejnosť v oblasti prevencie a eliminácie zdravotných ťažkosti so zameraním na rómske komunity.

Cieľom projektu bola príprava komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy, ktorí doposiaľ neprešli žiadnou relevantnou prípravou na výkon povolania, doplnkové vzdelávanie pre všetkých komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy , supervízia komunitným pracovníkom zdravotnej výchovy v teréne, realizácia pracovných stretnutí s KPZV na Regionálnych úradoch – pracoviskách ÚSVRK, sa zameraním na cieľovú

skupinu 30 komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy, zapojených do programu Podpory zdravia znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktorí pracujú pod gesciou Úradu verejného zdravotníctva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *