Kontakt

Spoločnosť komunitných centier

Spoločnosť komunitných centier

Uhrovecká 6
841 O7 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42169666

DIČ: 2023116260

Nie sme platca DPH.

E-mailová adresa: zdruzenieskc@gmail.com

Mobilný kontakt: 0907 320 372

Webstránka: www.spolocnostkc.sk

Výkonný riaditeľ: PhDr. Jaroslav Krafka, PhD.