Projekt: Doplnkové (podporné) vzdelávacie aktivity pre komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy – Zdravie Rómov

Projekt bol podporené Úradom vlády Slovenskej republiky v rámci Programu zdravia znevýhodnených skupín obyvateľstva. Obsahom projektu boli tvorivé dielne, vzdelávacia činnosť, komunitné aktivity a diskusné panely pre odbornú a laickú verejnosť v oblasti prevencie a eliminácie zdravotných ťažkosti so zameraním na rómske komunity. Cieľom projektu bola príprava komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy, ktorí doposiaľ neprešli žiadnou… Pokračovať v čítaní Projekt: Doplnkové (podporné) vzdelávacie aktivity pre komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy – Zdravie Rómov

Projekt: Podpora aktivít v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike

Projekt podporený Ministerstvom vnútra SR. Projekt bol zameraný na prevenciu a elimináciu kriminality marginalizovaných rómskych komunít a aktivity v oblasti scitlivovania a edukovanie pre prácu s rómskou mládežou. Obsahom projektu bola vzdelávacia činnosť, diskusie s odborníkmi a tvorivé aktivity. Projekt sme realizovali v 14 rómskych komunitách bansko-bystrického, prešovského a košického regiónu prostredníctvom 14 komunitných pracovníkov,… Pokračovať v čítaní Projekt: Podpora aktivít v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike

Projekt: STOP ľahostajnosť ! Štart Opatrnosť!

Projekt podporený Ministerstvom vnútra SR – Okresným úradom v Bratislave. Projekt bol zameraný na prevenciu a elimináciu kriminality marginalizovaných rómskych komunít a aktivity v oblasti scitlivovania a edukovanie pre prácu s rómskou mládežou. Obsahom projektu bola vzdelávacia činnosť, diskusie s odborníkmi a tvorivé aktivity. Tento projekt sa realizoval z grantovej podpory Rady vlády SR pre… Pokračovať v čítaní Projekt: STOP ľahostajnosť ! Štart Opatrnosť!

MLADÝ RÓMSKY LÍDER = Akčný-Zodpovedný-Informovaný

Projekt podporený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. Projekt bol zameraný na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a aktivity v oblasti scitlivovania a edukovanie pre prácu s rómskou mládežou. Aktivitami projektu bola vzdelávacia činnosť, diskusie s odborníkmi a tvorivé aktivity.

Projekt: Mladí teológovia a rómska mládež

Projekt bol podporený Nadáciou Tatrabanky a zameraný na aktívnu prácu s bohoslovcami v oblasti scitlivovania a edukovanie pre prácu s rómskou mládežou. Obsahom projektu bola vzdelávacia činnosť, diskusie s odborníkmi a tvorivé aktivity.

Projekt: Mladí Rómovia proti kriminalite – efektívne proti kriminalite prostredníctvom práce rovesníckych skupín

Projekt podporený Ministerstvom vnútra SR – Okresným úradom v Bratislave. Projekt bol zameraný na prevenciu a elimináciu kriminality marginalizovaných rómskych komunít a aktivity v oblasti scitlivovania a edukovanie pre prácu s rómskou mládežou. Obsahom projektu bola vzdelávacia činnosť, diskusie s odborníkmi a tvorivé aktivity. Hlavný cieľ projektu: Zníženie kriminálneho správania sa rómskych detí a mládeže… Pokračovať v čítaní Projekt: Mladí Rómovia proti kriminalite – efektívne proti kriminalite prostredníctvom práce rovesníckych skupín