Projekt: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.minedu.sk Všetky dôležité verejné informácie o projekte získate jednoduchým kliknutím na link: verejné projektové údaje. Zámerom projektu je podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov so zameraním na rozvoj tvorivosti, matematickej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti a komunikačných… Pokračovať v čítaní Projekt: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov