o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

O nás

Spoločnosť komunitných centier je občianskym združením pracovníkov, ktorí v rokoch 2003 – 2008 spoločne a tímovo pracovali na programoch, implementovaných priamo v rómskych komunitách (cca v 45) v rôznych oblastiach - hlavne kultúra, zdravie, prevencia, právo.

Zámery Spoločnosti komunitných centier sú formulované široko, prednostne sa však venujeme posilňovaniu inštitucionalizácie a rozvoju siete komunitných centier v SR. Zároveň iniciujeme, pripravujeme a implementuje nové, vlastné projekty.

Kedy sme vznikli

Existencia Spoločnosti komunitných centier nadobudla platnosť 18. apríla 2009 na ustanovujúcom zasadnutí Rady Spoločnosti komunitných centier, ktoré sa konalo v Spišskom Podhradí. Spoločnosť komunitných centier má svoje sídlo v Bratislave a svojich spolupracovníkov v 3 regiónoch SR: v prešovskom, košickom a bansko-bystrickom.

Výročná správa za rok 2010
Výročná správa za rok 2009

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt