Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/inflector.php on line 131

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 136

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 226

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 906

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/configure.php on line 946

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 71

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/s/p/u22047/public_html/cake/libs/cache.php on line 151
Spoločnosť komunitných centier - Centers
o nás
náš tím
projekty
partneri
na stiahnutie
kontakt

HNÚŠŤA - Klub Rómskych aktivistov

Názov a miesto komunitného centra: Klub Rómskych aktivistov, Hnúšťa    
Okres: Rimavská Sobota
Región: Bansko - bystrický
Adresa: Š.M.Daxnera 906, 981 01 Hnúšťa
Telefón: 047/5422 536
E-mail: krasr@stonline.sk
Rok vzniku KC: 2003
Typ rómskeho osídlenia: koncentrácia obyvateľstva na okraji obce
Štatutár (meno a kontakt): Marta Demeová, 0904/810 132
Kontaktná osoba (meno a kontakt): Mária Demeová, 0915/822 695
Počet členov pracujúcich KC: 4
Počet terén. sociálnych pracovníkov v obci: 0
Počet zdravotných asistentov: 0
Zriaďovateľom KC je: zriadené v rámci projektu Phare
Počet obyvateľov obce (mesta): 8 000
Z toho podiel rómskeho obyvateľstva: 2 000
O Komunitnom centre: Klub poskytuje služby klientom podobné službám iných komunitných centier. Robí sociálnu prácu, pomáha s vyhľadávaním pracovných príležitostí, prevádzkuje detské centrum, organizuje voľno časové aktivity (PC a jazykové kurzy, kultúrne aktivity). Ambíciou je sprevádzkovať aj hygienické centrum a zabezpečiť pravidelnú ponuku právneho poradenstva. Spolupráca so samosprávou, ale aj zo strany potenciálnych sponzorov je slabá a nepreukazuje ochotu k posilneniu činnosti Klubu. Dobrá spolupráca je s dobrovoľníkmi, so Strednou združenou školou, lekármi a obecnou políciou.

rýchly kontakt

Spoločnosť komunitných centier
Gogoľova ul. 18
Box č. 303
852 02 Bratislava
e-mail: skc@spolocnostkc.sk
Spoločenstvo komunitných centier - Bratislava.
o nás | náš tím | projekty | partneri | na stiahnutie | kontakt